İHRACAT İŞLEMLERİ

İhracat rejimi, hariçte işleme rejimi, geçici ihracat (ata karnesi dahil) rejimi ve diğer rejimler kapsamında herhangi bir gümrükten yapılacak ihracat işlemleri için gerekli olan aşağıda sıralanan işlemler yapılmaktadır.

 • Faturanın alınması
 • İşlemlere ilişkin gümrük beyannamesi tanzimi,
 • Ticaret Odası ile ilgili menşe şehadetnamesi v.b belgelerin çıkarılması
 • Eşyanın cinsine göre ön izinlerin alımı (kontrol belgesi, sağlık sertifikası ve konsolosluk tasdiki )
 • Geçici çıkışlarda sürelerin takibi
 • Malların ihracat deposundan alınarak nakliyeci deposuna veya gümrük ambarına teslimi
 • Vesaiklerin bankaya veya alıcısına teslimi
 • Gümrük çıkış beyannamelerinin takibi ve zamanında teslimi
 • Özel kuryelerimiz vasıtasıyla evrakların firmanızdan zamanında teslimi İhracat konusunda firmamızın işlemlerinizi takip edebilmesi için aşağıdaki belgelerden 2’şer suret hazırlayarak tarafımıza gönderilmeniz gerekmektedir.
 • Noter Tastikli vergi dairesi yazısı
 • Oda Sicil Kaydı Sureti
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Antetli kağıt ve firma kaşesi
 • İmza Sirküleri
 • Noter Tastikli Vekaletname