İTHALAT İŞLEMLERİ

Serbest dolaşıma giriş rejimi, geçici ithalat rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, transit rejimi, geri gelen eşya rejimi ve diğer rejimler kapsamında herhangi bir gümrükten yapılacak işlemler için gerekli olan:

 • Ordino alımı
 • İthalat evraklarının firmamızdan alımı ve teslimi
 • Ön izinler alımı
 • Teminat mektup çözümüz
 • Gümrükleme işlemi biten malların deponuza teslimi
 • Sipariş konusu mallarınızda maliyet tesbitleri
 • D.İ.İ.B ve Yatırım Teşvik belgesi çıkarılması
 • Geçici ithal izni çıkarılması
 • Kontrol belgesi çıkarılması
 • Süre uzatımı alınması ve takibi
 • Dış ticarete ilişkin her türlü mevzuat danışmanlığı

İthalat konusunda firmamızın işlemlerinizi takip edebilmesi için aşağıdaki belgelerden 2’şer suret hazırlayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 • Noter Tastikli Vekaletname
 • İmza Sirküleri
 • Noter Tastikli vergi dairesi yazısı
 • Oda Sicil Kaydı Sureti
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Antetli kağıt ve firma kaşesi